Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot N8 Pro bản quốc tế

10,500,000

 

  •  TrueDetect 3D
  •  2600 Pa
  •  3200mAh
  •  420ml
  •  240ml
  •  03 sơ đồ
  •  150 phút
  •  40W
  •  <67dB
  •  2cm
Mua trên shopee
.